Axiomak

Axioma futsezko baieztapena da, berez egiazkotzat hartzen dena eta beste axioma batzuekin batera eta eragiketa batzuen bitartez, frogapenez alegia, beste teorema edo ondorioetara daramana.