Ikasliburua: Errentagarritasun-ataria

70307820b9e767e68180de8df23e70a15787318c

Errentagarritasun-ataria irabaziak eskuratzen hasten den salmenta-puntua da.

Errentagarritasun-ataria irabaziak emateko produktu bat heldu behar den salmenta-maila (oreka-puntua, lokagunea edo loka-puntua ere deitzen zaio orduan) edo salmenta-maila horretara heltzeko behar duen denbora da. Adierazpen sinpleenean, honela kalkulatzen da:

    \[q_{EA}=\frac{K_f}{p-k_a}\]

non, K_f kostu finko totalak, k_a unitateko kostu aldakorra eta p unitateko salmenta-prezioa den.

 

Merkaturatu behar den produktu berri baten bideragarritasuna aztertzeko oinarrizko balioa da, eta horregatik enpresaren plan ekonomiko-finantzarioan txertatu ohi da. Hain zuzen, produktuaren bizitza-zikloan zehar, salmentak errentagarritasun-atarira heltzea zaila ikusten bada, galerak izango dira ziurrenik. Errentagarritasun-atarira heltzeko behar den denbora luzeegia denean ere, bitartean behar den finantzazioa nekezago eskuratuko da bankuen aldetik. Dena den, enpresak zenbait aukera ditu errentagarritasun-ataria murrizteko, hala nola kostu finkoak eta kostu aldakorrak murriztea, prezioa handitzea edo atarira heltzeko denbora laburtzearren salmentak azkartzea.

Ikasliburu osoa, hemen, PDF formatoan