Gardenki: Zorizko aldagaiak

Zoriz zenbakizko balioak hartzen dituen aldagai bat zorizko aldagaia da (ing. random variable, gazt., variable aleatoria); adibidez, bikote batek izango duen haur kopurua eta ikasle batek azterketa batean lortuko duen nota. Zorizko aldagai batek har ditzakeen balio guztiak horien probabilitateekin batera ematen direnean, zorizko aldagaiaren probabilitate-banakuntza (ing., probability distribution, gazt., distribucion de probabilidad) definitu dela esaten da.

Gardenki guztiak hemen ikus ditzakezu.