Kolusioa

Kolusioa merkatu batean enpresen arteko konkurrentzia mugatu edo guztiz ezabatu egiten duen egoera da, adostutakoa edo tazitoa, ondorio dituena prezioa konkurrentzia egoeran gertatuko litzatekeena baino handiagoa izatea, eta merkatua enpresen artean banatzea, merkatu-kuota finkoekin, lehiakide berrien sarrera eragotziz zein lehiakide batzuk kanporatuz, ondasunaren eskaintza murriztu egiten duena. Kolusio tazitoa oligopolioetan gertatzen den egoera izaten da, haietan, interes kontrajarriak izan arren, enpresen arteko kooperazio inplizitua, adostu gabea, epe luzera estrategia emankorrena dela frogatzen baita. Hala ere, teoria ekonomikoan ez dira bereizten adostutako kolusioa eta kolusio tazitoa, eta kolusiora zergatik heldu den eta horren ondorioak bakarrik aztertzen ditu.  Zuzenbidearen ikuspegitik, ordea, bereizketa guztiz garrantzitsua da: kolusioak kontsumitzaileari beti ondorio kaltegarriak ekarri arren, kolusio tazitoa onartzen den bitartean, adostutako kolusioa edo kolusio esplizitua debekaturik izaten den jokabidea da. Adostutako kolusioa gertatzen denean, enpresek kartel bat osatzen dutela esaten da.