Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskaritza enpresaren urteko kontuak eta beste egoera finantzarioetako dokumentuak berrikusi eta egiaztatu egiten dituen jarduera da, ikuskari edo auditoreek burutzen dutena. Borondatezkoa nahiz derrigorrezkoa izan daiteke; derrigorrezkoa izaten da enpresa merkatu erregulatuetan eta finantza-bitartekaritzan jardun eta administrazio publikoarentzat lanak egiten dituenean. Kanpokoa, kanpoko ikuskari batek burutzen duenean, nahiz barnekoa ere izan daiteke. Ohikoena kontabilitate-egoerak ikuskatzea bada ere, administrazio-ikuskaritza, ingurumen-ikuskaritza eta operazioen ikuskaritza ere egiten dira, aztertzen den enpresaren arloaren arabera.