Puntu-estimazioa

Puntu-estimazioa edo puntuzko estimazioa lagineko datuetatik estimatzailea aplikatuz eskuratzen den balio bakarra da, parametroaren estimaziotzat hartzen dena. Adibidez, \mu populazio bateko batezbestekorako \hat{\mu}=\overline{x} batezbesteko aritmetikoa hartzen bada estimatzaile gisa, lagina (1,3,5) izanik, \hat{\mu}=\overline{x}=\frac{1+3+5}{3}=3, \mu populazioko batezbestekoaren puntuzko estimazioa da. Estimazioak egiteko beste aukera bat, tartezko estimazioa da, parametroaren tarte bat ematen duena konfiantza-maila jakin baterako.