Adierazburuak

Adierazburua, enuntziatua (gazteleratik mailegua) ere deitua, irakasgai batean ebatzi beharreko ariketa edo problemen idatzizko aurkezpen edo adierazpena da.