Adierazle sintetikoak

Adierazle edo indikadore sintetikoak zuzenean beha ezin daitekeen aldagai bat beste aldagai behagarri batzuk bateratuz eratzen diren adierazleak dira. Adibidez, enpresa batek kalitatearekin duen konpromisoa ezin da zuzenean behatu, hainbat osagai dituen ezaugarria baita. Adierazle sintetikoa eratzeko, osagai horiek jaso eta eskuraturiko datuak agregatu edo bateratu egingo dira, gehienetan haztapen edo ponderazio ezberdinekin.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, composite measurement; gatzelaniaz, indicadores sintéticos.