Aktibo erabilgarria (diruzaintza, altxortegia)

Aktibo erabilgarria edo besterik gabe erabilgarria ere deitua, Kontabilitate Plan Orokorrean diruzaintza edo altxortegia, eskudirua (kontabilitatean, kutxa), kontu korronteak, aurrezki kontuak eta bestelako aktibo guztiz likidoak, berehala erabilgarri edo eskuragarriak, biltzen dituen ondare-masa da. Aktibo erabilgarria, aktibo bihurgarriarekin batera, altxortegi-ratioa kalkulatzeko oinarri gisa erabiltzen da. Haiei izakinak gehitzen bazaizkie, likidezia-ratioa kalkulatzen da.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, activo disponible; ingelesez, available assets, cash assets.

Ikus, gainera