Akzio baten balio intrintsekoa

Akzio baten balio intrintsekoa akzio baten balio objektiboa, enpresak une jakin balio duena (aktibo netoa, aktiboa ken zorrak alegia, akzio kopuruarekin zatituz) edota akzio horrek une horretatik aurrera eman ditzakeen etekinak deskontatuz kalkulatzen dena. Balio intrintsekoa funtsezko aldagaia da burtsan akzioak erosi eta saltzeko: adibidez, balio intrintsekoa uneko kotizazioa baino handiagoa bada, akzioa erosi egin behar dela irizten da, eta alderantziz.

Ikus, gainera