Akzio baten balio nominala

Akzio baten balio nominala akzio batek jaulkipenaren momentuan duen balioa da, eta beraz kapital soziala akzio kopuruarekin zatituz kalkulatzen dena. Balio nominala akzioaren jabetza-tituluan, jabetza nori dagokion adierazten duen agirian, agertu behar da, horren arabera zehaztuko direlako akzioaren jabeak bazkide izateagatik sozietate anonimoan dituen eskubideak.

Ikus, gainera