Akzioak

Akzioak sozietate anonimoen kapitalaren zati alikuotak dira. Akzioen jabeak sozietatearen bazkide bilakatzen dira, horrekin batera eskubide ekonomiko eta politikoak eskuratuz sozietatean, hala nola mozkinak eskuratzeko eskubidea dibidenduen bitartez, akzio berriak eskuratzeko eskubidea lehentasunezko harpidetza-eskubideei esker, eta sozietateko Batzar Orokorretan botoa emateko eskubidea. Orokorrean, horretarako baldintza batzuk bete behar badira ere, akzioak burtsa izeneko merkatuan saldu eta erosi egiten dira, eta salerosketa horietan mozkinak eta galerak ere sor daiteke. Dibidenduengatik nahiz burtsan eskuraturiko mozkinengatik lortuko diren errendimenduak ezagunak ez direnez, akzioak errenta aldakorreko aktiboak direla esaten da.

Ikus, gainera