Aldagai endogenoak eta exogenoak

Eredu batean, aldagaia endogenoak horien balioak ereduaren barnean finkatzen diren aldagaiak dira. Aldagai exogenoen balioak, berriz, eredutik kanpo ezartzen dira, eta ereduan aldagai endogenoen kausa moduan sartu ohi dira.  1

Erreferentziak

1. Little D. Endogenous variable. In: The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods. ; 2003:308-309.