Aldagai kategorikoak

Estatistikan, aldagai kategorikoak kategoriak edo modalitateak, eta ez balio kuantitatiboak, hartzen dituzten aldagaiak dira. Haietan beste aldagai batzuk biltzen dira, hala nola aldagai nominalak (ordenarik gabeko kategoriak hartzen dituztenak, adibidez, boroa zein alderdi politikoari eman zaion); aldagai ordinalak (kategoria ordenatuak hartzen dituztenak, adibidez errenta txikia, ertaina, handia)  eta aldagai dikotomikoak (bi kategoria bakarrik hartzen dituztenak; sexua, adibidez).

Hiztegia: ingelesez, categoric variables; gaztelaniaz, variables categóricas.