Aldagai kategorikoak

Estatistikan, aldagai kategorikoak edo kualitatiboak kategoriak edo modalitateak, eta ez balio kuantitatiboak, hartzen dituzten aldagaiak dira. Adibidez, sexua, egindako ikasketa-mota (oinarrizkoa, ertainak, goi mailako ikasketak) aldagai kategorikoak. Haien artean beste aldagai mota batzuk bereizten dira, erabalitako neurketa-eskalaren arabera:

  • aldagai nominalak (ordenarik gabeko kategoriak hartzen dituztenak; adibidez, botoa zein alderdi politikoari eman zaion);
  • aldagai ordinalak (kategoria ordenatuak hartzen dituztenak, adibidez errenta txikia, ertaina, handia) .

Hiztegia: ingelesez, categoric variables; gaztelaniaz, variables categóricas.

Ikus, sakontzeko: Aldagai eta datu kualitatiboak eta kuantitatiboak