Alofonoak

Alofonoak fonema bat ahoskatzeko aldaera edo modu desberdinak dira, baina halere, fonema berari dagozkiolarik, batetik bestera aldatuz hitzaren esanahia orokorrean ladatzen ez dutenak, testuinguruaren arabera gaizki ulertzeak izan daitezkeen arren. Adibidez, gizon eta esan esatean,  /n/ fonemak alofono desberdinak agertzen ditu, gizon hitzeko /n/ m-ren antza hartzen duelako ohikoan, [gizom] ahoskatzen da normalean, sendoagoa edo luzeagoa da esan hitzekoa baino.