Anamnesia edo erreminiszentzia (filosofia)

Anamnesia, erreminiszentzia edo oroipena Platonek ezagutzara heltzeko proposatzen duen bide nagusietako bat da, arimak gorputzarekin bat egin baino lehen ezagutzen dituen ideiak gogoratuz. Platon iritziz, mundu sentikorrera heldu aurretik arimak ez zuen ideiak beste ezer ezagutzen, arima gorpuztean, mundura heldutakoan gauzak ikusten ditu eta ideiak ahaztu egiten ditu hasieran batean; baina gauzak identifikatzean, eta horiek ideien islada direnez, ideiak gogoratu egiten ditu. Adibidez, zaldiak ikustean, ez ditugu bi zaldi berdin-berdinak aurkituko, nolatan jakin dezakegu orduan biak zaldiak direla? Platonen arabera, zaldiaren ideia gogoratu egiten dugulako zaldi horiek ikustean, zaldi horiek ideiaren ezaugarri funtsezkoak dituztelako, zaldiaren ideia komuna partekatzen dutelako.