Anarkia

Anarkia agintaritza zentralik gabeko gizartea da. Adiera arruntean, anarkia kaosarekin eta anabasarekin lotu izan da, anarkian oinarritutako gizarteak posible ez direlakoan, agintaritzarik gabeko gobernua bideragarria ez delakoan. Ideia horren aurka, anarkismoaren filosofia politikoa dago, agintaritza oro gizakiaren askatasunaren aurkakoa dela eta autonomiatik eta deszentralizaziotik gizakien arteko ordena sor daitekeela aldeztuz. Anarkian aurkako argudioetan, agintaritzarik gabe gizakien arteko gatazka etengabea eta neurrigabea izango dela argudiatuz, gizakiaren berezko izaera berekoiagatik.