Animazioa (artea)

Artean, animazioa elementu finkoen sorta edo segida da, espazioan nahiz denboran zehar banatuak, eta mugimendua iradokitzen dutenak. Espazioan zehar gertatzen denean, animazioaren antolaketak begirada elementu batetik bestera pasatzera eraman edo beharzten du, segida moduan. Denboran zehar burutzen denean, pantaila batean irudi finkoen multzo bat, gehienetan elkarri lotutakoak, bata bestearen segidan proiektatuz lortzen da, pixilazioaren (objektu eta pertsonak erabiltzen direnean) edo marrazki bizidunen (marrazkiak erabiltzen direnean) bitartez.

68 hitz
Kategoriak