Aniztasun funtzionala

Aniztasun funtzionala edo dibertsitate funtzionala 2005etik desgaitasunak, gutxitasunak eta bestelako oztopo fisiko eta psikologikoak izendatzeko proposatu eta erabilitako termino ez-negatibo, politikoki zuzena eta eufemistikoa da, oztopo horiek dituzten pertsonen aurkako diskriminazioak eta esklusioak gainditu nahian. Terminoaren oinarrian, pertsona guztiak desberdinak garela eta beraz gaitasun aldetik ere anitzak garelako ideia dago. Horrela, arazoak eta oztopo fisiko eta psikologikoak dituen pertsonak ez lirateke gutxituak edo desgaiak, desberdinak baizik.

Erreferentziak