Ustiapeneko gastuak eta aparteko gastuak

Ustiapeneko gastuak enpresa bati bere jardueran sortzen zaizkion gastuak dira. Adibidez, altzariak egiten dituen enpresa batentzat ustiapeneko gastua zuraren kostua, ordaintzen diren lanorduak, makineriako gastuak eta antzekoak lirateke. Ustiapenekoak ez diren gastuak aparteko gastuak direlan esaten da, hala nola isunak, kobratu gabeko fakturak eta abar. Ustiapeneko gastuak ustiapeneko emaitza kalkulatzeko erabiltzen dira.

Beste hizkuntzetan: gaztelaniaz, gastos de explotación y gastos extraordinarios.