Apodiktikoa

Filosofian, proposizio apodiktikoak ezinbestean, inongo baldintza bete beharrik gabe, egiazkoak diren proposizioak dira. Aristotelesek proposizio apodiktikoak, beti egiazkoak direnak, eta dialektikoak, eztabaidagai direnak, bereizi zituen. Proposizio apodiktikoak garatzeko metodologia eta proposizio apodiktikoetan oinarritutako ezagutzari apodiktika deitzen zaio.

Aristotelesek ezagutzara heltzeko metdologien barruan eristika, apodiktika eta dialektika bereizi zituen. Kantek berriz, proposizio apodiktikoak, baieztapen beharrekoak, proposizio asertorikoak, errealitateari buruzkoak, eta kontingentziazko proposizioa, posibilitatea dutenak, bereizi zituen.