Apostolatua edo apostolutza

Apostolatua, apostolutza (apostolu hitzetik, apostoluek egiten zuten lanaren hedaduraz) edo zabalkundea kristau erlijioa irakatsi eta fedea zabaltzeko egiten den edonolako lana da, hala nola apaizak eliztarrekin egiten duena, baina baita ere katekistek eta misiolariek egiten dutena.