Arbitrariotasuna

Ekintza edo erabaki bat arbitrarioa dela esaten da arrazoitik at hartu denean, taxuzko irizpide edo printzipiorik gabe eta nahieran. Testuinguru zehatzetan ere erabiltzen den terminoa da; zuzenbidean, adibidez, arbitrariotasuna legeak eta printzipio juridikoak kontuan hartu gabe epaiak eman edo erabaki juridikoak hartzea da, nahieran, eta beraz epaileei eta orkorrean administrazio publikoari dagokien ezaugarria da. Hizkuntzalaritzan, berriz, arbitrariotasuna hizkuntza-zeinuaren ezaugarria da, adieraziaren eta adierazlearen arteko loturari buruz.