Arpegioak

Arpegioak: Claude Debussy, Premiere Arabesque

Arpegioak bata bestearen ondotik, era melodikoan, jotzen diren nota musikalen segidak dira, nota musikalak batera jotzen diren akordeetan ez bezala.