Arrazoi ez nahikoaren printzipioa (Laplace)

Pierre-Simon Laplace (1749-1827) frantses zientzilariak arrazoi ez nahikoaren printzipioa argudiatu zuen probabilitateen kalkuluan egoera batzuetan emaitza posible guztiei probabilitate berdina esleitzeko. Horren arabera, ausazko saiakutza baten emaitza posibleei probabilitate ezberdinak esleitzeko arrazoirik ez badago. guztiei probabilitate berdina esleitu behar zaie, Laplaceren erregela sortuz horrela.