Asimilazio fonetikoa

Asimilazio fonetikoa edo asimilazio fonologikoa ondoan edo gertu izateagatik fonerma edo hots batek beste fonema baten ezaugarriak hartzen dituenean gertatzen den fenomenoa da; adibidez, bakoitza > bakotxa, Vietnam > Viennam. Alderantzizko fenomenoa disimilazio fonetikoa da.