Atomizazioa eta merkatu atomizatuak

Merkatu bat atomizatua dela esaten da erosle eta saltzaile edo ekoizle asko daudenean. Horrelako merkatuak daudeneko egoerari berriz atomizazio deritzo eta lehia perfekturako baldintzetako bat da. Atomizazioa sortzeko baldintzak prioduktu edo zerbitzua homogeneoa izatea, eta erosleak edo ekoizleak merkatu botere txikia izatea da.