Atribuzioen teoria

Gizarte psikologian, atribuzioen teoria edo atribuzioaren teoria pertsonek norberaren edo besteen jokabideeak azaltzeko ematen dituzten kausei buruzko teoriak dira. Bereziki jokabideei buruz ezartzen diren kausa motak (barnekoak, kanpokoak), kausa horiek esleitzeko baliatzen den informazioa eta atribuzio horien ondorioak aztertzen ditu. Atribuzioen lehenengo teoriak Fritz Heider psikologoak plazaratu zuen an The Psychology of Interpersonal Relations lanean.