Aurrerakinak

Kontabilitatean, aurrerakinak hornitzaleei eman edo bezeroengandik jasotako diru kantitateak, etorkizunean egingo diren salerosketen kontura egiten direnak. Espainiako araudiak ezartzen duenaren arabera, aurrerakinengatik fakturak igorri egin behar dira eta baita ere BEZa ordaindu ere.