Axiomak

Axioma jakintza-arlo sistematiko bateko funtsezko baieztapena da, berez edo intuizioz egiazkotzat hartzen dena eta beste axioma batzuekin batera eta logikaz beste teorema edo ondorioetara daramana. Baieztapenak eta ondorioak axioma batzuetatik eratortzen dituen jakintza-arloari sistema axiomatiko deritzo.