Axiomak

Axioma teoria edo jakintza-arlo sistematiko bateko funtsezko baieztapena da, begi bistakotzat edo berez edo intuizioz egiazkotzat hartzen dena, beraz frogapenik behar ez duena, eta beste axioma batzuekin batera eta logikaz beste teorema edo ondorioetara daramana. Baieztapenak eta ondorioak axioma batzuetatik eratortzen dituen jakintza-arloari sistema axiomatiko deritzo.

Ikus, gainera