Azpienplegua

Azpienplegua egiten dutena baino lanaldi luzeagoa izatea nahiko luketenean gertatzen den egoera da. Errezesioetan zabaltzen den egoera izaten da, langile asko lanaldi osotik ordukako lana, behin behineko lana edo lanaldi partziala izatera pasatzen direnean, enpresek salmenten jaitsieraren ondorioz dituzten lan behar txikiagoen ondorioz. Hain zuzen ere, krisi garaietan enpresei merkeago ateratzen zaie langilea kaleratzea baino, azpienpleguan edukitzea, kaleratzeagatik eman beharreko ordainak eta egoera ekonomikoa suspertzan langile berriak kontratatzeko sortuko liratekeen gastu gehigarriak (langileen hautapena, trebakuntza) aurrezteko. Halaber, azpienplegua dagoela esaten da langileak bere prestakuntzari dagokion baino mailako txikiagoko lanpostuan lan egiten duenean, langileak gainkualifikazioa duenean alegia.