Azpijarduera-kostuak

Azpijarduera-kostuak enpresa batek bere ekoizpen-ahalmen osoa ez garatzean, jarduera-maila %100ekoa ez denean alegia, sortzen diren kostuak dira. Ohikoa den kontabilitate-arau baten arabera, kostu finkoak ekoizpen-ahalmen osoari egotzi behar zaizkio; hartara, ekoizpen-ahalmen geldia dagoenean,  burutzen den produkzioari dagozkion kostu finkoak soilik esleituko zaizkio. Adibidez, lantegi batean 10.000 euroko kostu finkoak izanik, jarduera-maila %80koa bada, hau da, ekoizpen-ahalmen osoaren %80 garatzen bada, azpijarduera-kostuak 10.000 \times 0.2=2000 euro izango dira.