Probabilitate baldintzatua

Probabilitate baldintzatua edo baldintzapeko probabilitatea, B gertatu dela jakinda A gertatzeko probabilitatea da orokorrean, P(A|B) edo P(A/B) adierazten dena. Interesgarria da jakitea P(A) eta P(A|B) probabilitateak berdinak diren; hala bada, A eta B gertaerak independenteak direla esaten da; berriz, B gertatu dela jakiteak aldatzen badu Aren probabilitatea, A eta B dependenteak dira. Probabilitate baldintzatua kalkulatzeko erregela arrunt bat hau da: P(A|B)=P(A eta B)/P(B). Adibidez, herri batean 400 pertsona bizi dira, 300 bertako eta 100 atzerritar, bertakoen artean 50 langabetu badaude, zenbat da pertsona bat bertakoa dela jakinda langabetua izateko probabilitatea? Zuzenean eman daiteke probabilitatea, bertakoa izanda, populazioa 300 pertsonara aldatzen delako: P(langabetua|bertakoa)=50/300, baina baita ere erregela orokorra baliatuz:

P(langabetua|bertakoa)=P(langabetua eta bertakoa)/P(bertakoa)=(50/400)/(300/400)=50/300