Balio intrintsekoa eta balio instrumentala

Balio intrintseko eta balio instrumental kontzeptuak bereziki etikan baliatu dira. Zerbaitek balio intrintsekoa duela estaen da, berez balioa duenean; berriz, balio instrumentala dela esaten da beste zerbait lortzeko balio duenean. Aristotelesek balio intrintsekoa zuen bakarra zoriona dela baieztatu zuen.  Utilitarismotik ere balio intrintsekoa duten entitateen multzoan zoriona eta plazera beste ezer ez da sartzen. G.E. Moore filosofoaren arabera, edertasuna ere sartu beharko litzateke balio intrintsekoa dutenen multzoan. Ingurumenaren etikan bereziki garrantzia duen bereizketa da, naturak eta izaki bizidunek gizakitik at balio intrintsekoa duten eztabaidatu baita, horien babesari buruz hausnartzeko. Hala eta guztiz ere, balio intrintsekoaren nozioa bera ere kritikatu da, zerbaitek balio intrintsekoa duela baieztatzeko derrigorrez horren esperientzia izan eta hortik zerbait positibo ekarri behar delako, eta beraz instrumentala bihurtuz.