Batez besteko desbideratzea

Batez besteko desbideratze absolutua, besterik gabe batez besteko desbideratzea ere deitua, zentro neurri baten inguruan aldagai estatistiko kuantitatibo baten sakabanatzea jasotzen duen neurri bat da. x_1,x_2,\ldots,x_n datuetarako honela kalkulatzen da, erreferentziazko zentro neurri gisa batezbesteko aritemtiko sinplea erabiltzen bada:

    \[\overline{d}_{\overline{x}}=\cfrac{\sum_{i=1}^n|x_i-\overline{x}|}{n}\]

Desbideratzeak edo distantziak kalkulatzeko erreferentzia gisa, bestelako zentro-neurriak ere kalkula daitezke. Horrela, ohikoa da baita ere mediana erabiltzea:

    \[\overline{d}_{Me}=\cfrac{\sum_{i=1}^n|x_i-Me|}{n}\]

Mediana gainera, batez besteko desbideratzea minimotzen duen zentro-neurria da.

Adibidea

Datuak: 1,5,7,8,9

Batezbesteko aritmetiko sinplea: (1+5+7+8+99/5=6, mediana: Me=7.

Batesbestekoarekiko batez besteko desbideratzea:

    \[\overline{d}_{\overline{x}}=\cfrac{|1-6|+|5-6|+|7-6|+|8-6|+|9-6|}{5}=2.4\]

Medianarekiko batez besteko desbideratzea:

    \[\overline{d}_{Me}=\cfrac{|1-7|+|5-7|+|7-7|+|8-7|+|9-7|}{5}=2.2\]

Ikusten denez, medianarekiko desbideratzea txikiagoa da batezbestekoarekikoa baino, medianarekikoa minimoa ematen baitu.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, average absolute deviation, mean absolute deviation; gaztelaniaz, desviación media absoluta.