Belaunaldiak

Soziologian, belaunaldia, belaun edo gizaldi ere deitua, urte inguru bertsuan jaio den pertsona-multzoa da, antzeko hezkuntza eta kultura jasotzeagatik gizatalde homogeneoa osatzen dutenak. XX. mendearen bukaeran belaunaldi hauek bereizi izan dira literatura soziologikoan: baby boomers, 1949-1968 bitartean, X belaunaldia, 1969-1980 bitartean, Y belaunaldia edo millennials, 1981-1993 bitartean eta Z belaunaldia 1994-2010 bitartean.