Biztanleria inaktiboa

Biztanleria (ekonomikoki) inaktiboa edo biztanleria ez-aktiboa lan-merkatuan ez dauden pertsonak dira, zehazki lan egin nahi ez izateagatik edo lan egin ezin izateagatik lanik egiten ez duten 16 urtetik gorako pertsonak, hala nola  ikasleak, pentsiodunak (pentsioa kobratuta lanik ezin delako egin orokorrean), ezinduak, boluntarioak, etxeko lanetan baino ibiltzen ez direnak eta lan erregistraturik egin nahi ez dutenak.

Biztanleria inaktiboak eta biztanleria aktiboak lan egiteko adinekoen biztanleria osatzen dute.