Biztanleriaren zahartzea

Biztanleriaren zahartzea edo populazioaren zahartzea populazio baten batez besteko adinaren handitzearen prozesu demografikoa da. Hiru faktore hauen baterako eraginez gertatzen da: ugalkortasunaren jaitsiera, belaunaldi gazteenen murriztea dakarrena, hikortasunaren jaitsiera, zaharrak diren belaunaldien gehitzea dakarrena, eta emigrazioa, bereziki belaunaldi gazteen aldetik. Bereziki XX. mendearen bukaeratik Europako Mendebaldeko herrialde eta eskualde batzuetan gertatzen den fenomenoa da. Biztanleriaren zahartzearen ondorio sozialak larriak izan daitezke: pentsio-sistemen bideragarritasuna kolokna jartzen eta gastu soziala, agureei laguntzeko, gehitu egiten da nabarmen; aldi berean, eta garrantzitsuena izan daitekeena, biztanleria zahar baten dinamismo ekonomikoa apala izaten da.

Biztanleriaren zahartzearen fenomenoa biztanleria-piramideetan antzematen da: biztanleria zahartzen doan heinean, piramidearen oinarria estutzen doa, eta horren gailurra zabaltzen.