Dekretuak

Dekretua gobernuak, Espainian Ministroen Kontseiluak, edo horretarako eskumena duen beste erakunde politiko batek jaulkitzen duen arau juridikoa da, legea baino maila beheragokoa. Beraz, botere legegilearen eskumenekoak diren legeak ez bezala, dekretuak botere exekutibo edo betearazleak jaulkitzen ditu. Espanian Lege-Dekrektuak ere badaude, lege mailakoak, gobernuak aparteko egoeretan plazaratu ditzakeenak, baino epe baten barruan botere legeglearen onespena behar dutenak.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, decrees; gaztelaniaz, decretos.