Delegazioa

Delegazioa pertsona, organo edo erakundeen arteko eskumen, funtzio eta arduren transferentzia eta esleipena, jatorrian eskumen horiek dituen goiko maila batetik beheragoko maila batera. Giza baliabideen efizientziara heltzeko antolaketa-tresna garrantzisua da, bereziki enpresan, garrantzi, zailtasun edo konplexutasun txikiagoko jarduerak ardura arinagoak dituzten pertsona eta sailen esku utziz, eta horrela zuzendaritza eta goi mailetan denbora aurreratuz. Hala eta guztiz ere, dialektika izaten da dago delegazioaren eta kontrolaren artean: erakundeko jarduera osoa guztiz kontrolatu eta ikuskatu nahi duen zuzendaritzak uko egingo dio delegazioari, ardura guztiak beregain hartuz; delegazioak berriz, kontrola eragotzi eta zaildu egiten du.