Desberdintzea, diferentziazioa, bereizkuntza (marketina)

Desberdintzeabereizkuntza, diferentziazio edo diferentziatzea, lehiakideetatik bereizi eta haien aldean abantaila lehiakorra sortzeko enpresak merkaturatzen duen produktuan ezaugarri bereziak, balio diferentzialak alegia, txertatzeko marketin-estrategia da. Desberdintzea arrakastatsua izan dadin produktuaren ezaugarri berezia garrantzitsua, benetan bereizgarria, imitaezina, bezeroarentzat kostuari buruz eskuragarria eta enpresarentzat errentagarria izan behar da. Philip Kotler-en arabera, desberdintze-estrategiak produktuari, giza baliabideei, irudiari eta kanalari buruzkoak izan daitezke. Michael Porter marketin-adituaren arabera, abantaila konpetitiboak eskuratzeko hiru estrategiak produktuaren diferentziazioa, kostu-lidergoa eta segmentazioa dira.

Hiztegia: gazteleraz, diferenciación; ingelesez, product differentiation.