Desgrabazioak

Desgrabazioa edo zerga-arintzea zerga baten oinarria gutxitzea da, oinarri zergagarritik orokorrean zergapetzen diren atalak salbuetsiz (adibidez, beka moduan jasotako diru kopuruak kenduz errenta osotik) edo bestelako murrizketak eginez (adibidez, errenta osotik 1000 euro kenduz seme-alaba bakoitzagatik).