Desinkretizazioa

Desinkretizazioa zerbaiten atalak bereizi eta mugatzea da. Hezkuntzan, transposizio didaktikoaren elementuetako bat da, ezagutza-objektua ikasleari aurekztu ahal izateko, beharrezkoa baita objektua atal batzuetan banatu eta mugatzea, ikaskuntza aiseago bideratzeko.