Despertsonalizazioa

Despertsonalizazioa pertsona batek bere gorputza eta gogamenetik at balitz bezala sentitzen deneko esperientzia psikologikoa da. Gizartetik sorrarazitako objektibazio edo alienazio prozesu baten ondorioa izan daiteke. Kontzientzia edo niaren falta moduan ere sentitu daiteke, nia zerbait arrotz balitz bezala, eta beraz modu automatikoan jokatuz zein emoziorik sentitu gabe. Nahasmendu disoziatibo mota bat da, beste nahasmenduekin harreman zuzenik gabe, baina beste nahasmendu batzuen sintoma gisa ere ager daiteke.