Diferentziazio soziala

Diferentziazio soziala, desberdintze soziala edo desberdintzapen soziala gizartearen egitura osatzeko prozesua da, gizarte estratifikazioa eragiten duena besteak beste, hala nola gizatalde, klase sozial eta lanbideetan banaturik, gizabanakoen estatus sozialetan zein rol sozialetan oinarrituta eta horiek eraginez aldi berean.