Disjuntzioa

Disjuntzioari buruz hizkuntzalaritzan duen adieran jakin nahi baduzu, ikus Hautakaritza.

Logikan, disjuntzioa bi proposizioen arteko lotura logikoa da, bi proposizioetako bat gutxienez egiazkoa denean, egiazko suertatzen dena. Lotura "edo" lokailu logikoaren bitartez burutzen da (ez nahastu hizkuntza arrunteko "edo" juntagailuarekin); horrela, "A letra da edo B zenbakia da" egiazkoa da, bietako bat gutxienez egiazkoa delako; berriz, "A zenbakia da edo 1 letra da" faltsua da, bi proposizioak faltsuak direlako.