Distortsio kognitiboa

Distortsio kognitiboak subjektu batek hautematean, informazioa prozesatzean (errealitatea interpretatzean), erabakiak hartzean eta emozioak kudeatzean dituen desorekak dira, haiek desegokiak izan edota errealitatearekin zerikusirik ez izateagatik. Terapia kognitibo-konduktualetan maiz erabiltzen den elementua da, subjektuaren arazoak diagnostikatu eta terapia proposatzerakoan.