Dualismo kartesiarra

Dualismo kartesiarra, kartesiar dualismoa edo kartesianismoa René Descartesen teoria filosofikoa da, zeinaren arabera gizakiarengan gorputza eta gogamena edo arima entitate bereizi edo ezberdinak diren, bakoitza existentzia independentearekin. Hala eta guztiz ere, gorputza eta gogamena loturik agertzen dira gizakiarengan; zehazkiago, Descartesen arabera guruin pineala arimaren edo gogamenaren egoitza da, eta hortik komunikatzen da gorputzarekin.