Egoitza elektronikoa

Egoitza elektronikoa administrazio publiko batek herritarren esku informazioa eman, zerbitzuak eskaini eta izapideak egiteko eskaintzen duen webgune bat da. Bereziki segurtasunari buruz bermaturik dauden wenguneak dira, identifikazio eta sinadura elektronikoa eskatuz.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, electronic headquarters, online site; gaztelaniaz, sede electrónica.