Egozketa estatistikoa

Estatistikan, egozketa (ingelesez, imputation) falta diren datuei (desagertutako datuak edo missing values) eta muturreko datuei (outliers) balio jakina esleitzeko metodoak dira, ondoren aplikatu beharreko teknika estatistikoak modu egokian buru daitezen.